Mé služby                                              

Přípravka na vstup do 1. třídy, tzv. "O" ročník  ( pro děti od 5-7 let )
Děti získají dostatek času a  sociálně dozrají. Připraví se po stránce samoobslužné,  vědomostní,  grafomotorické  a logopedické.  A to hravou formou, s názornými pomůckami, vycházejících ze Školy hrou a  Montessori  vzdělávacího programu. Se zapojením písniček, rytmických nástrojů, dramatizací pohádek a pozorováním přírody.      Je určena jednotlivcům i skupinkám 2 - 3 dětí.
Malý počet dětí umožňuje individuální přístup, respektování potřeb dítěte a rozvoj všech vědomostních a dovednostních stupňů.
Přípravka skupinková:  2 - 3 dopoledne týdně, 8.00 - 10.00 hod.                                                                                                                                  Měsíční částka ve skupinkové přípravce:                                                   1 dopol. týdně 2 x 60 min ( 4 dop. v měsíci, celkem 8 hod) - 1440,- Kč
2 dopol. týdně 4 x 60 min ( 8 dop. v měsíci, celkem 16 hod) - 2880,- Kč
3 dopol. týdně 6 x 60 min ( 12 dop. v měsíci, celkem 24 hod)  4320,-Kč

Přípravka pro jednotlivce:  čas dle dohody                                  Cena za 60 minut je 400,- Kč, za 120 min je 700,- Kč

Průvodce 1. třídou ( pro děti 6-8 let )
Pomůže dětem s rychlejší adaptací na školu, s pravidelnou přípravou domácích úkolů, s procvičováním učiva s logopedickou prevencí. Vše s citlivým a hravým přístupem, s respektem k potřebám dítěte a jeho vědomostní úrovni. V případě potřeby a vašeho přání konzultuji s třídní p.učitelkou.
Cena za 45 minut je 400,- Kč. U více hodin úprava ceny.

Doučování a příprava na vyučování ( pro děti od 7-12 let
i pro děti s poruchami soustředění - ADHD, ADD, DYS-funkcemi )

Pravidelná příprava domácích úkolů, procvičování učiva, logopedická prevence. Vše s citlivým přístupem, s respektem k potřebám dítěte a k jeho vědomostní úrovni. U dětí s SPU je počítáno se spoluprácí s p.třídní učitelkou a speciálním pedagogem, poř.školním psychologem.
Cena za 45 minut je 400,- Kč, u dětí s poruchami učení a soustředění SPU je 460,- Kč
. U více hodin úprava ceny.

Domácí vzdělávání dohodou dle počtu dětí a  odučených hodin. 

Odborná  pomoc                                                                                          Všem rodičům a dětem nabízím soukromou poradnu pro řešení neúspěchů ve škole, ve vztazích, v osobním i rodinném životě. Více na www.kineziologie-mandala.xf.cz                                                          Pro uklidnění těla a mysli dětí i dospělých nabízím relaxační masážní techniky : www.masaze444.webnode.cz