"Do školy s radostí a lehkostí pod profesionálním vedením"

Přáním většiny rodičů je, aby jejich dítě chodilo do školy s nadšením a sebejistotou, bylo motivované,  učivo zvládalo s radostí a lehkostí.
Všem, kteří nemají  pro vytvoření těchto podmínek dostatek času, zkušeností nebo trpělivosti, nabízím pomoc. Podloženou dlouholetou odbornou praxí ve státním i alternativním školství.

Přípravu na vstup do 1. třídy, tzv. „O“ ročník  (pro děti od 5-7-let)
Průvodce 1. třídou  (pro děti 6-8 let)
Doučování a přípravu na vyučování  (pro děti od 7-12 let)
Doučování a přípravu na vyučování  (pro děti od 7-12 let s poruchami učení, soustředění  –  ADHD, ADD, DYS - funkcemi)                           Domácí vzdělávání
Odbornou poradenskou pomoc  pro řešení neúspěchů  ve škole,   ve vztazích, v osobním i rodinném životě

Kontakt a bližší informace:  Mgr. Jaroslava Žežulová ,  tel.  603 14 26 26